Wednesday, October 19, 2011

Lompat Jauh

PENDAHULUAN

Sejarah permulaan acara lompat jauh dikesan pada awal tahun 708 s.m. iaitu
semasa Sukan Olimpik Kuno di Greece. Menurut catatan, lompatan pertama yang dilakukan adalah sejauh 7.05 meter oleh Chionis iaitu seorang atlit dari Sparta. Teknik dan gaya lompatan yang dilakukan adalah berbeza daripada lompatan yang dilakukan pada masa kini. Berdasarkan bukti-bukti yang didapati daripada lukisan yang terdapat pada tembikar pada zaman dahulu, lompatan di buat secara berkali- kali sama ada dalam bentuk multiple, double triple atau quintriple.
Apabila Sukan Olimpik Moden dimulakan pada tahun 1896, lompat jauh telah dikategorikan dalam acara olahraga dan bermula daripada itu ia telah diterima dalam kebanyakkan kejohanan yang diadakan di pelbagai peringkat dunia. Peraturan dan teknik lompatan diperbaiki dari semasa ke semasa sehingga kepada bentuk lompatan yang digunakan pada masa kini. Lompat jauh dianggap acara yang mudah untuk dipelajari berbanding acara lompatan yang lain tetapi jika teknik dan peraturan lompatan tidak dipelajari dengan baik ia boleh membawa kepada risiko kecederaan.
PERALATAN DAN KELENGKAPAN
i. Pita pengukur
Pita ini digunakan untuk mengukur jarak lompatan. Jarak lompatan diukur dari hujung yang terdekat dengan papan pelepas ke hujung terdekat tempat pendaratan dalam kawasan pendaratan. Dalam kejohanan dunia, pita pengukur telah digantikan dengan alat pengukur elektronik dan menjadikan pengukuran lebih mudah serta cepat dilakukan.

ii. Kasut berpaku (spike)
Kasut yang sesuai adalah penting untuk larian dan sebagai perlindungan. Kasut yang berpaku dan bertumit plastik sesuai digunakan dalam lompat jauh.


iii. Bendera isyarat
Bendera yang digunakan oleh pengadil adalah untuk mengawasi lompatan. Terdapat dua jenis bendera iaitu bendera putih dan merah. Bendera putih untuk lompatan yang sah dan bendera merah untuk lompatan yang batal.
iv. Lorong larian
Lorong larian yang sesuai adalah penting untuk melakukan pecutan, larian dan lompatan. Jarak standard lorong larian adalah 45 meter x 1.22 meter.

v. Papan pelepas
Papan pelepas digunakan sebagai petanda dan permulaan lompatan. Papan pelepas yang standard adalah bersaiz 1.22 meter panjang dan 20 meter lebar. Papan ini diletakkan satu meter dari hujung yang terdekat dengan kawasan pendaratan dan biasanya diwarnakan dengan warna putih.

vi. Kawasan pendaratan
Ia digunakan untuk mendarat dalam satu-satu lompatan. Kawasan ini penting dan merupakan peralatan utama dalam acara lompat jauh. Ia disikan dengan pasir halus dan dilembapkan. Saiz standard kawasan pendaratan adalah 9 meter panjang dan 2.75 meter lebar.

vii. Pengukur halaju angin
Alat ini digunakan untuk mengukur halaju angin ketika lompatan dilakukan. Ia penting untuk menentukan sama ada lompatan tersebut dibantu oleh angin atau tidak. Alat pengukur ini tidak digunakan dalam kejohanan peringkat sekolah atau kelab.
Rajah 1.1: Ruang dan kelengkapan acara lompat jauh
TEKNIK LOMPATAN
Terdapat empat aspek penting yang harus ditekankan dalam lompat jauh iaitu kelajuan larian, pelepasan lompatan, lompatan di udara dan pendaratan.

i. Kelajuan larian
Kelajuan lompatan adalah penting untuk menghasilkan daya lompatan yang kuat dan jauh. Kelajuan larian secara mendatar yang stabil akan membantu pergerakan menegak yang kuat semasa lompatan di lakukan. Dalam menghasilkan larian mendatar dan menegak, konsentrasi dan ketepatan adalah penting. Kebiasaannya, pelompat melakukan larian yang mempunyai 18 hingga 22 langkah atau jarak di antara 25 hingga 40 meter. Bagi mendapatkan ketepatan, check mark dilakukan sebelum membuat lompatan bagi memudahkan pelompat untuk membuat larian mula dengan papan pelepas. Terdapat dua kaedah untuk melakukan check mark iaitu kaedah pertama pelompat perlu mencari konsentrasi melalui larian yang berulang-ulang dan menandakan titik yang paling sesuai. Manakala kaedah kedua ialah mencari konsentrasi melalui larian dari papan pelepas tetapi ia kurang sesuai jika tiupan angin yang terlalu kuat.
Rajah 1.2: Teknik membuat check mark
ii. Pelepasan lompatan
Ia penting dalam menentukan pencapaian momentum menegak maksimum dan dalam melakukan lompatan yang berkesan. Kelajuan larian dan daya konsistensi yang sesuai dapat membantu menghasilkan pelepasan yang baik dalam lompatan. Dianggarkan pelompat hanya berada selama 0.11 saat pada tahap pelepasan lompatan ini tetapi ia penting dalam menentukan daya lompatan yang baik atau lompatan yang batal. Melalui pemerhatian corak dan teknik yang dilakukan oleh jaguh-jaguh peringkat antarabangsa, teknik pelepasan lompatan berikut adalah disarankan iaitu:
• Pelompat perlu ada konsentrasi yang tinggi pada tahap pelepasan lompatan. Teknik ini dilakukan dengan mengangkat kedua-dua belah tangan dari atas ke bawah dan pada kaki sudut hentian perlu diubah.
• Bahu dan dada di angkat keatas untuk membantu dalam membuat pelepasan.


Rajah 1.3: Membuat pelepasan lompatan

iii. Lompatan di udara
Semasa pelepasan lompatan dilakukan, momentum menegak mula mengambil tempat pada pelompat. Daya pergerakan menegak ini dikurangkan akibat daripada sudut hentian yang berlaku di awal pelepasan. Pergerakan menegak ini juga dikurangkan oleh daya graviti iaitu pusat graviti semasa di udara adalah pada badan pelompat. Terdapat tiga jenis pergerakan yang boleh dilakukan oleh pelompat semasa berada di udara, iaitu:

docManager.setupTestElements();
ISI KANDUNGAN
================================================================
10
PENGENALAN
2
20
PERALATAN DAN KELENGKAPAN
2
30
TEKNIK LOMPATAN
4
40
PRINSIP-PRINSIP ASAS
9
50
UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN ASAS
9
10 PENGENALAN
Sejarah permulaan acara lompat jauh dikesan pada awal tahun 708 s.m. iaitu
semasa Sukan Olimpik Kuno di Greece. Menurut catatan, lompatan pertama yang
(function() {
var pageParams = {"origHeight": 1276, "origWidth": 901, "fonts": [2, 4, 5], "pageNum": 1};
// page.uuid : f2rhp4dyqihe8xs
// page.page_request.cdn_path('html') : http://127.0.0.1:3128
// page.page_name : 1-c1a254c7a9
// 'request_host': genserve
pageParams.containerElem = document.getElementById("outer_page_1");
pageParams.innerPageElem = document.getElementById("page1");
var page = docManager.addPage(pageParams);
})();

Scribd.Ads.addAttribute('FourGen', 'True');
Scribd.Ads.addBetweenPageUnit(1);

2
dilakukan adalah sejauh 7.05 meter oleh Chionis iaitu seorang atlit dari Sparta. Teknik dan gaya lompatan yang dilakukan adalah berbeza daripada lompatan yang dilakukan pada masa kini. Berdasarkan bukti-bukti yang didapati daripada lukisan yang terdapat pada tembikar pada zaman dahulu, lompatan di buat secara berkali- kali sama ada dalam bentukmul tipl e, double triple atauqui ntripl e.
Apabila Sukan Olimpik Moden dimulakan pada tahun 1896, lompat jauh telah dikategorikan dalam acara olahraga dan bermula daripada itu ia telah diterima dalam kebanyakkan kejohanan yang diadakan di pelbagai peringkat dunia. Peraturan dan teknik lompatan diperbaiki dari semasa ke semasa sehingga kepada bentuk lompatan yang digunakan pada masa kini. Lompat jauh dianggap acara yang mudah untuk dipelajari berbanding acara lompatan yang lain tetapi jika teknik dan peraturan lompatan tidak dipelajari dengan baik ia boleh membawa kepada risiko kecederaan.
20PERALATAN DAN KELENGKAPAN
i.
Pita pengukur
Pita ini digunakan untuk mengukur jarak lompatan. Jarak lompatan diukur dari hujung yang terdekat dengan papan pelepas ke hujung terdekat tempat pendaratan dalam kawasan pendaratan. Dalam kejohanan dunia, pita pengukur telah digantikan dengan alat pengukur elektronik dan menjadikan pengukuran lebih mudah serta cepat dilakukan.
ii.
Kasut berpaku (spike)
Kasut yang sesuai adalah penting untuk larian dan sebagai perlindungan. Kasut yang berpaku dan bertumit plastik sesuai digunakan dalam lompat jauh.
iii.
Bendera isyarat
Bendera yang digunakan oleh pengadil adalah untuk mengawasi lompatan. Terdapat dua jenis bendera iaitu bendera putih dan merah. Bendera putih untuk lompatan yang sah dan bendera merah untuk lompatan yang batal.
LOMPAT JAUH
(function() {
var pageParams = {"origHeight": 1276, "origWidth": 901, "fonts": [1, 2, 5], "pageNum": 2};
// page.uuid : f2rhp4dyqihe8xs
// page.page_request.cdn_path('html') : http://127.0.0.1:3128
// page.page_name : 2-7489be1988
// 'request_host': genserve
pageParams.containerElem = document.getElementById("outer_page_2");
pageParams.innerPageElem = document.getElementById("page2");
var page = docManager.addPage(pageParams);
})();

Scribd.Ads.addAttribute('FourGen', 'True');
Scribd.Ads.addBetweenPageUnit(2);

2
iv.
Lorong larian
Lorong larian yang sesuai adalah penting untuk melakukan pecutan, larian dan lompatan. Jarak standard lorong larian adalah 45 meter x 1.22 meter.
v.
Papan pelepas
Papan pelepas digunakan sebagai petanda dan permulaan lompatan. Papan pelepas yang standard adalah bersaiz 1.22 meter panjang dan 20 meter lebar. Papan ini diletakkan satu meter dari hujung yang terdekat dengan kawasan pendaratan dan biasanya diwarnakan dengan warna putih.
vi.
Kawasan pendaratan
Ia digunakan untuk mendarat dalam satu-satu lompatan. Kawasan ini penting dan merupakan peralatan utama dalam acara lompat jauh. Ia disikan dengan pasir halus dan dilembapkan. Saiz standard kawasan pendaratan adalah 9 meter panjang dan 2.75 meter lebar.
vii.
Pengukur halaju angin
Alat ini digunakan untuk mengukur halaju angin ketika lompatan dilakukan. Ia penting untuk menentukan sama ada lompatan tersebut dibantu oleh angin atau tidak. Alat pengukur ini tidak digunakan dalam kejohanan peringkat sekolah atau kelab.
LOMPAT JAUH
(function() {
var pageParams = {"origHeight": 1276, "origWidth": 901, "fonts": [1, 2, 5], "pageNum": 3};
// page.uuid : f2rhp4dyqihe8xs
// page.page_request.cdn_path('html') : http://127.0.0.1:3128
// page.page_name : 3-6233f27808
// 'request_host': genserve
pageParams.containerElem = document.getElementById("outer_page_3");
pageParams.innerPageElem = document.getElementById("page3");
var page = docManager.addPage(pageParams);
})();

Scribd.Ads.addAttribute('FourGen', 'True');
Scribd.Ads.addBetweenPageUnit(3);

1
Rajah 1.1: Ruang dan kelengkapan acara lompat jauh
10 TEKNIK LOMPATAN
Terdapat empat aspek penting yang harus ditekankan dalam lompat jauh iaitu
kelajuan larian, pelepasan lompatan, lompatan di udara dan pendaratan.
i.
Kelajuan larian
Kelajuan lompatan adalah penting untuk menghasilkan daya lompatan yang kuat dan jauh. Kelajuan larian secara mendatar yang stabil akan membantu pergerakan menegak yang kuat semasa lompatan di lakukan. Dalam menghasilkan larian mendatar dan menegak, konsentrasi dan ketepatan adalah penting. Kebiasaannya, pelompat melakukan larian yang mempunyai 18 hingga 22 langkah atau jarak di antara 25 hingga 40 meter. Bagi mendapatkan ketepatan, check mark dilakukan sebelum membuat lompatan bagi memudahkan pelompat untuk membuat larian mula dengan papan pelepas. Terdapat dua kaedah untuk melakukan check mark iaitu kaedah pertama pelompat perlu mencari konsentrasi melalui larian yang berulang-ulang dan
LOMPAT JAUH
• Pergerakan berlayar
• Pergerakan mengayuh
• Pergerakan ayunan punggung
Rajah 1.4: Pergerakan mengayuh


Rajah 1.5: Pergerakan berlayar


Rajah 1.6: Pergerakan ayunan punggung

Daripada ketiga-tiga jenis pergerakan ini pergerakan mengayuh adalah paling licin dan banyak digunakan dalam lompat jauh pada peringkat antarabangsa


iv. Pendaratan
Dalam menentukan jarak pencapaian yang maksimum, aspek pendaratan memainkan peranan penting. Pergerakan yang sesuai mampu menghasilkan jarak yang maksimum dan dapat mengelakkan gangguan pada momentum menegak. Teknik pendaratan yang sesuai digunakan adalahjack-knifing. Teknik ini dapat mengimbangkan pergerakan ke hadapan dengan pendaratan yang dilakukan. Ia dilakukan dengan membentuk ayunan kaki dan tangan ke bahagian hadapan. Melalui cara ini, rintangan yang terdapat pada badan pelompat akan dipindahkan ke bahagian kaki dan tangan.

Rajah 1.7: Mendarat

Secara kesimpulannya Teknik-teknik dalam lompat jauh adalah seperti berikut:
i. Fasa larian
Larian pantas dan terkawal menuju ke papan lonjak (papan pelepasan).
ii. Fasa lonjakan
Lakukan lonjakan yang kuat dengan lutut kaki diangkat tinggi semasa melonjak. Kedua-dua belah tangan hendaklah diayunkan ke atas bertujuan untuk membantu lonjakan.
iii. Fasa layangan
Semasa fasa layangan, mata memandang tepat ke hadapan. Kedua-dua belah kaki dilunjurkan ke hadapan badan semasa dalam kedudukan bersedia untuk mendarat.
iv. Fasa mendarat
Gerakkan badan ke hadapan supaya pelompat tidak terjatuh ke belakang iaitu dengan mengayunkan tangan ke hadapan dan kedua-dua belah kaki dibengkokkan semasa tumit mula mencecah pasir.


UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN ASAS
Lintasan awalan lompat jauh lebar minimum 1,22 m dan panjang 45 m
Panjang papan tolakan 1,22 m, lebar 20 cm dan tebal 10 cm
Pada sisi dekat dengan tempat mendarat harus diletakkan papan plastisin untuk mencatat bekas kaki pelompat bila ia berbuat salah tolak sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi depan bak pasir pendaratan
Lebar tempat pendaratan minimum 2,75 m jarak antara garis tolakan sampai akhir tempat lompatan minimal 10 m
Permukaan pasir di dalam tempat pendaratan harus sama tinggi / darat dengan sisi atas papan tolakan.
Bila peserta pertandingan lebih dari 8 orang, setiap peserta dibenarkan melompat 3 kali giliran dan 8 pelompat dengan lompatan terbaik, dapat melompat 3 kali untuk menentukan pemenang. Bila pesertanya hanya 8 orang atau kurang, semua peserta harus melompat 6 kali giliran. Semua lompatan diukur dari titik bebas terdekat di bak pasir / pendaratan yang dibuat oleh setiap bagian badan ke garis tolakan dalam posisi siku-siku terhadap garis tolakan tersebut. Peserta diberi waktu (1 giliran) lompat hanya 1,5 minit. Lompatan yang sama (tie) ditentukan dengan melihat hasil lompatan terbaik kedua, bila masih sama (tie) dilihat lompatan terbaik ketiga, bila masih sama (tie) dilihat lompatan terbaik keempat dan seterusnya, sampai diketahui pemenangnya.
Sumber: http://id.shvoong.com/internet-and-technologies/sport/2084517-peraturan-lompat-jauhLATIHAN ANSUR MAJU
1) Menentukan kaki lonjakan
Ø Pelompat berlari perlahan dan melompat ke tempat mendarat secara berulang. Ini akan menentukan kaki yang kuat untuk lonjakan.
Ø Secara berpasangan. Seorang akan menolak rakannya dari belakang tanpa disedari dan kaki yang melangkah dahulu adalah kaki yang kuat.
2 ) Mengukur penujuan/ larian landas
Ø Pelompat membelakangkan tempat mendarat dan dengan kaki bukan untuk lonjakan di atas papan lonjak ( hujung kaki sama) dengan sisi papan. Pelompat mula langkah pertama dengan lonjakan dan mengira sehingga 7 langkah dan menandakan titik tersebut.
Ø Selepas ini pelompat mengadap tempat mendarat dan meletak tapak kaki bukan lonjakan di atas tanda dan mula melangkah langkah pertama dengan kaki lonjakan.
Ø Ulang dengan 9, 11 dan 13 langkah.Perkara yang harus diberi perhatian dalam larian landas ialah:
Ø Kelajuan larian terkawal.
Ø Jarak langkah sekata dalam setiap larian. Langkah pertama amat penting dijaga jaraknya supaya sama dalam setiap larian.
Ø Kelajuan diperolehi selepas langkah ke-4,5 atau ke-6.
Ø Sama seperti larian pecut tetapi badan ditegakkan sedikit dan lutut ditinggikan.
Ø Sesampai di tanda yang digunakan, peserta harus telah mencapai ‘maximum controllable speed’.
Ø Memulakan larian dengan kaki yang melonjak jika langkah larian ganjil.

3) Latihan lonjakan
Ø Berlari dan melonjak dengan mengangkat lutut kaki yang melonjak seberapa tinggi yang boleh
Ø Berlari dan melonjak melepasi halangan selepas papan lonjak .
Ø Berlari 3 dan 5 langkah dan melompat
Ø Berlari 3 langkah dan menanduk objek yang di gantungkan
Ø Bola ditinggikan dan peserta cuba menanduk bola untuk mendapatkan ketinggian yang maksima.
Ø Berlari dan lentikkan badan ke atas dan dongakkan kepala.
5) layangan
Ø Berlari 9 langkah dan melompat mengunakan gaya bebas.
Ø Melonjak dari peti lombol atau kotak dengan gaya yang berbeza ( layar, gantung ,tendang kayuh)
Ø Berlari dan melompat dari papan anjal mengunakan
Gaya layar
Gaya tendang kayuh
Gaya gantung.
Ø Berdiri atas kotak (lebih kurang 1 meter tinggi), melompat dan cuba mengayuh beberapa kali. Ulang untuk bina keyakinan tanpa bantuan palang dan membiasakan diri.
Ø Lari dan melonjak terus melakukan kayuhan dan mendarat. Ulang aktiviti ini beberapa kali sehingga mahir.


6) Latihan mendarat
Ø Lompat jauh berdiri ke kawasan mendarat menggunakan kaki lonjakan
Ø Lompat( dengan kaki lonjakan) dan mendarat dari peti lombol (atau Peti kayu) atau papan anjal dan mendarat ke dalam kawasan mendarat.
Ø Lompat berdiri melepasi tibunan pasir
Ø (Langkah keselamatan semasa latihan pendaratan perlu dititikberatkan. Tempat mendarat harus sesuai seperti atas tilam atau tempat berpasir).

PENUTUP
Syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat juga saya menyiapkan tugasan ini. Saya bersyukur kerana telah mendapat tunjuk ajar dari pensyarah iaitu En. Badrulzaman sepanjang saya menjalankan tugasan ini. Tidak dilupa juga kepada rakan rakan sekuliah yang banyak menyumbangkan idea yang bernas bagi menambah baik kan tugasan saya ini.
Selepas selesai saya melaksanakan tugasan ini, saya dapati pengetahuan saya tentang acara olahraga semakin bertambah terutamanya pada acara lompat jauh. Hasil daripada rujukan dari buku, internet dan secara lisan dari rakan- rakan saya mendapat banyak info baharu dan ianya berguna bagi menambahkan pengetahuan saya pada masa akan datang.

1 comment: